Gallery

Bal Bimarsha with Bishnu B Khatri


Chairman, HRFC, Bishnu B Khatri shared his opinions as a expert in national television (AV News Television) about children in COVID, child issues and problems, child development, education and use of arts as learning tool and dialogue tool. This is television talk show called Bal Bimarsha, broadcasts every Saturday. बाल बिमर्श बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गराउने तथा बाल अधिकार महासन्धिको तेश्रो ऐच्छिक आलेख नेपाल सरकारबाट अनुमोदन गराउने अभियानका साथ बालबालिका लक्षित साप्ताहिक टेलिभिजन कार्यक्रम हो । बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारकर्मी, सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधीहरुसँग गरिने गहन छलफल मार्फत बालअधिकारको संरक्षण र प्रर्वद्धन गर्नु नै नै कार्यक्रमको मूल उद्देश्य रहेको छ ।